Duurzaamheid en Finance

Duurzaamheid en Finance zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zoals water en land samen de aarde vormen. In de praktijk zijn het meestal nog twee losse werelden, omdat ze elkaars taal niet of nauwelijks spreken.

Finance en Duurzaamheid

Vanuit Finance merk ik dat er een sterke behoefte is aan een hands-on vertaling van duurzaamheid naar de dagelijkse werkzaamheden, omdat ook Finance haar rol moet pakken bij het verder verduurzamen van de organisatie.

Herkenbaar? Ga in gesprek met HOESO!

In het kennismakingsgesprek gaan we samen inventariseren op welke trede van de ladder uw organisatie staat in het veranderingsproces naar een duurzamere organisatie.
Op basis daarvan gaan we een onderbouwd voorstel uitwerken, waarin de vertaling van duurzaamheid naar finance centraal staat. Op dit terrein heeft HOESO veel kennis en ervaring en is bekend met de complexiteit en uitdagingen hiervan.

HOESO?

In de afgelopen 25 jaar heb ik waardevolle kennis, ervaring en netwerk opgebouwd in zowel de financiële beroepspraktijk alsook het hoger beroepsonderwijs.  
Met HOESO breng ik samen met andere professionals de duurzame en financiële wereld dichter bij elkaar door het ontwikkelen en delen van praktische “hands on” kennis waar de (financiële beroeps)praktijk concreet mee aan de slag kan.

DOET

Kennisdeling

Het pragmatisch vertalen van duurzaamheid naar finance, waarbij zelf ervaren en samen leren centraal staan.

Talentontwikkeling

Het vinden van de juiste fit tussen organisaties en duurzame financiële professionals, zodanig dat het aan beide kanten klopt.